news-details
Kultura

Ulaganje u objekte kulture i kontinuirane kulturne aktivnosti u Tivtu obilježile i 2019.

Javna ustanova (JU) Centar za kulturu i JU Muzej i galerija-institucije su okosnica kulturnog života Tivta, a njihovi rezultati rada za proteklu godinu ukazuju da je Tivat istinski grad kulture, prepoznat kao takav u Crnoj Gori i u regionu, saopšteno je iz Opštine Tivat nakon što su na 35.  sjednici SO Tivat odbornici diskutovali o njihovim izvještajima o radu sa finansijskim izvještajima za 2019.

-Radovi rekonstrukcije i opremanja Velike sale Centra za kulturu Tivat su okončani u izvještajnoj godini pa su instalirani novi sistemi grijanja i hlađenja, osavremljen je sistem svjetlosne tehnike, poboljšani su uslovi protivpožarne zaštite, montirana su nova sjedišta u gledalištu kapaciteta 372 mjesta.

Promijenjena je podna podloga, a ulazi i izlazi su prilagođeni potrebama lica sa invadilitetom. U tu svrhu uloženo je 362.680 eura, a sa ulaganjima iz prve faze realizovane 2018, ukupno 457.640 eura-navedeno je na sjednici.

Završen je i veoma zahtjevan proces funkcionalnog objedinjavanja kompleksa Centra, objekta DTV Partizan sa prostorom Radničkog doma “Gracija Petković”. Oni su tako postali jedinstvena tehničko-tehnološka cjelina takozvane velike i male scene, koja ovu JU svrstava u red bolje opremljenih i funkcionalnih institucija kulture u Crnoj Gori.

U protekle dvije godine u ove poslove uloženo je 943.374 eura, odnosno uz dio nabavljene opreme, nešto preko 950.000 eura, što je najveće ulaganje u objekte kulture u opštini nakon opremanja i rekonstrukcije Ljetnje pozornice 2001-2002.

-Tokom 2019.  Centar je uspješno organizovao sada već tradicionalne festivale Harmonika i Gitar Fest, sa preko 300 učesnika iz Crne Gore i inostranstva. Nastavljen je međunarodni festival kamernih orkestara “Mediteranske note”, održano 14. izdanje Festivala mediteranskog teatra Purgatorije,   u okviru kojeg i 2. Festival plesnog teatra.  “Purgatorije” slove za najdužu i najsadržajniju kulturnu manifestaciju na istočnoj obali Jadrana.

Svoju pozorišnu produkciju Centar je potvrdio rimejk izdanjima ranijih predstava: “Bokeški-Dmol” i “Mediterano”, a u produkciji Centra snimljena su i dva nova dokumentarna fima autora Vladimira Perovića “Ognjilo” i “Mir naše Gospe”-ističu iz Opštine.

U 2019. realizovano je ukupno 517 programa-305 filmskih, 84 pozorišna, 32 muzička, tri folklorne smotre, 16 knjževnih programa i pet izložbi. Kao tehnička podrška u objektima Centra, ili na terenu, radnici i tehnika Centra, angažovani su 80 puta.

- Imajući u vidu ostvarene rezultate, ulaganje u infrastukturu i dostignuti kvalitet programa, 2019. godina predstavlja reper rada za sve buduće sezone-ukazano je na sjednici.

 Biblioteka Centra za kulturu u 2019. je obogaćena sa 306 izdanja, što u ukupnom zbiru čini 16.229 naslova sa kojima biblioteka ukupno raspolaže.

Objekat JU Muzej i galerija Tivat  adaptiran je u 2019, a ukupna vrijednost radova iznosi 177.000 eura. Time su se značajno poboljšani uslovi rada ove nedavno osnovane ustanove kulture. U ovoj godini se planira i sanacija objekta kule “Buća Luković”, a vrijednost planiranih radova iznosi 90.000 eura.

Ministarstvo kulture u ovu svrhe je obezbjedilo 50.000 eura. Gotov je i konzervatorski projekat za crkvicu Svetog Mihovila, pa je u planu pristupanje sanaciji u 2021.  

Zbirka umjetničkih dijela ove ustanove sadrži 141 rad, fond etnografske zbirke 231 eksponat, a arheološki materijali broje 76 predmeta. U izvještajnoj godini održano je deset samostalnih izložbi, tri kolektivne izložbe i jedan autorski projekat, pet tematskih izložbi, dvije književne večeri, jedan  okrugli sto i tri koncerta.

“Muzej i galerija” je od jula 2019.  uvela i mogućnost bilježenja broja posjetilaca, pa je u ovom polugodišnjem periodu zabilježeno gotovo 3000 posjetilaca kulturnih sadržaja organizovanih u ovoj ustanovi kulture.