news-details
Ekonomija

Turistička privreda: Hitno odrediti datume otvaranja granica

Na sjednici Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore Crne Gore (PKCG), turistički poslenici zatražili su da se hitno odrede datumi otvaranja granica za zemlje koje se ne nalaze na listi koje ispunjavaju epidemiološke standarde.

-Zemlje koje se nalaze na listi ne treba uklanjati minimum 30 dana, uz kontinuirano praćenje njihove epidemiološke situacije. Neophodno je intenzivirati bilateralne ekonomske odnose sa zemljama koje su naša značajna emitivna tržišta, a još nijesu otvorile granice prema Crnoj Gori-saopšteno je iz PKCG.

Imajući u vidu aktuelnu situaciju uzrokovanu pojavom koronavirusa, Odbor udruženja turizma i ugostiteljstva donio je set zaključaka za ublažavanje negativnih posljedica kako bi se stvorili uslovi za ljetnju sezonu i što brži nastavak privrednih aktivnosti:

1. Hitno odrediti datum otvaranja granica za zemlje koje se ne nalaze na listi koje ispunjavaju epidemiološke standarde, uz koordinaciju sa Operativnim štabom za podršku turističkoj privredi, posebno vodeći računa o našim važnim emitivnim tržištima , a skladu sa stavovima EU u odnosu na zemlje Zapadnog Balkana (predlaže se da datum otvaranja bude 1.jul).;

2. Jednom definisanu listu zemalja koje ispunjavaju epidemiološke standarde,voditi na način da se sa nje ne uklanjaju zemlje koje su bile na listi, minimum 30 dana uz kontinuirano praćenje epidemiološke situacije i koordinaciju sa Operativnim štabom za podršku turističkoj privredi;

3. U komunikaciji sa Ministarstvom vanjskih poslova  intenzivirati bilateralne ekonomske odnose sa zemljama koje su naša značajna emitivna tržišta, a još uvijek nisu otvorile granice prema Crnoj Gori i/ili propisuju karantin za svoje državljane koji se turistički vraćaju iz Crne Gore;

4. U komunikaciji sa nadležnim institucijama stvoriti uslove za obnovu međunarodnog vazdušnog saobraćaja i organizovane dolaske turista;

5. Izraditi aplikaciju za prijavu ulaska turista u Crnu Goru „Enter Montenegro“ i uvezati je sa graničnim prelazima;

6. Sektoru turizma trebaju još snažnije mjere podrške za očuvanje radnih mjesta i likvidnosti, kojima će se odgovoriti izazovnoj situaciji u kojoj se nalazimo. S tim u vezi, očekuje se da će Vlada sagledati stanje u turističkom sektoru i usvojiti 3.paket mjera podrške turističkoj privredi;

7. Nakon isteka važećeg moratorijuma na otplatu kredita, kompanijama iz sektora turizma omogućiti produženje moratorijuma za još tri mjeseca. Sa bankama i IRF-om razmotriti model da se svim kompanija iz sektora turizma, koji za tim imaju potrebu omogući refinansiranje postojećih kredita sa grejs periodom od 24 mjeseci, bez troškova odobrenja kredita i sa dužim periodom otplate.

8. Zbog situacije izazvane korona virusom, u II kvartalu je i dalje ugrožena likvidnost turističkih privrednika. S tim u vezi sagledati mogućnost da se dopuni Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja kojom će se propisati da se osim za potraživanja nastalih u martu, aprilu i maju 2020. godine, dodaju i potraživanja za jun 2020, sa plaćanjem u 24 jednake rate, od 1.1.2021.godine;

9. U cilju ublažavanja uticaja COVID-19 na turističku privredu, analizirati i inicirati izmjene i dopune zakonske regulative. Inicirati što hitnije usvajanje Izmjena i dopuna Zakona o turizmu i ugostiteljstvu, koji je u skupštinskoj proceduri;

10. U cilju očuvanja radnih mjesta, a imajuću u vidu neizvjesnost u pogledu obima i trajanja posljedica pandemije COVID-19, izmjeniti važeće propise i utvrditi kategoriju “stalni sezonski radnik”;

11. Implementirati projekat „Pojednostavljenje sezonskog zapošljavanja u turizmu“ sa akcentom na zapošljavanja lokalnog stanovništva i studenata;

12. Implementirati projekat „Domaći ukusi“ kroz snažnije povezivanje turizma i poljoprivrede i drugih segmenata domaće proizvodnje čiji proizvodi se koriste u svim aspektima turizma. Povezivanje turizma i poljoprivrede od izuzetnog je značaja za turizam i uopšte crnogorsku ekonomiju, što je posebno važno sa apekta ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih pojavom koronavirusa;

13. Nastaviti aktivnosti na promociji naše destinacije kao destinacije koja se uspješno izborila sa epidemijom koronavirusa, koje imaju za cilj da se stvore što bolji uslovi za sezonu u ovim krajnje neizvjesnim uslovima. Kampanje “U društvu prirode” namjenjene stranim turistima i “Ljetuj doma” namjenjene domaćim turistima i uključivanje komercijalnih banaka, koje će građanima omogućiti turističke kredite za ljetovanje u crnogorskim hotelima na rate bez kamate i troškova (primjer HB turistički kredit);

14. Zbog nastupanja posljedica pandemije koronavirusa i objektivne nemogućnosti tokom trajanja pandemije da se sačini i pribavi sva nužna dokumentacija, preporučiti lokalnim samoupravama i nadležnom ministarstvu da svim privrednicima u zonama lokalnih samouprava, Nacionalnih parkova i Morskog dobra, produže privremena rješenja o postavljanju privremenih objekata većih od 30 m2 do kraja 2020.godine, na način i prema uslovima kako su to učinili u toku prethodne godine, a u skladu sa važećim pozitivnim propisima;