news-details
Ekonomija

Agencija: U Bijeloj rade po ugovoru

Izvor: Vijesti

Autor: Milorad Milošević

Ugovorom između Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i izvođača radova “Valga SA” definisano je da se iskopano kontaminirano zemljište iz kruga bivšeg Jadranskog prodogradilišta u Bijeloj izveze u skladu sa nacionalnom i međunarodnom regulativom i standardima. Lokacija treba da se vrati u prvobitno stanje nasipanjem drobljenim agregatom zahtijevanih karakteristika i neopasnim gritom stabilizovanim cementom-odgovoreno  je iz Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Iz Agencije kažu da ugovorom nije predviđeno „čišćenje kontaminiranog zemljišta već iskop i izvoz”, odgovarajući na pitanja “Vijesti” i sumnjičenja 15 bivših radnika “Valgo Montenegra” da se čišćenje djela zemljišta od zauljenog otpada i mazuta ne odvija u skladu sa ekološkim standardima.

-Nadzorni organ, firma “Intergeo”, koji je formalno odgovoran za praćenje izvođenja radova, potvrdio je da se radovi izvode u skladu sa ugovorom. Međutim, ukoliko se ukaže potreba za tim, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine će kao odgovorna institucija sprovesti dodatnu provjeru-saopštili su iz te institucije.

Bivši radnici koji svakodnevno protestuju i traže da ih izvođač vrati na posao tvrde da je poslodavac “počeo da zapošljava nekvalifikovanu radnu snagu bez obuke, pogotovo u dijelu tretmana azbesta, čiju obuku moraju sprovesti licencirane firme”.

Što se tiče zahtijevanih kvalifikacija ključnog osoblja angažovanog na ovom projektu, iz Agencije napominju da su one definisane tenderskom dokumentacijom.

-Za osoblje koje nije ključno i ostalo osoblje nijesu zahijevane kvalifikacije, dok ugovor obavezuje izvođača radova da ispunjava zakonske obaveze prema svojim zaposlenima u skladu sa važećom regulativom u Crnoj Gori. Što se tiče licenci i ovlašćenja, od izvođača radova je zahtijevano da obezbijedi licencu projektanta i izvođača radova neophodnu za dio aktivnosti na predmetnom projektu (uklanjanje objekata), kao i rješenje o upisu u nacionalni registar posrednika i trgovaca otpadom.

Ekološka inspekcija, u okviru svojih nadležnosti, uvijek može poći na lokaciju i provjeriti da li se radovi na remedijaciji izvode u skladu sa Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu, koji je urađen na osnovu glavnog projekta remedijacije, odnosno da li se primjenjuju mjere definisane tim elaboratom-naglasili su iz Agencije.

*Fotografija: Privatna arhiva